GST Boehringer Ingelheim
  21 juni 2018

  Evergems veterinair biotech bedrijf, koploper in Europa!


  Volgens een recente marktstudie bij meer dan 10.500 paardeneigenaars blijkt dat gewrichtsaandoeningen hun grootste bezorgdheid is. Dit is een terechte bezorgdheid aangezien 25% van de paarden hiermee te kampen krijgt op een bepaald punt in hun leven (=1,4 miljoen in de EU).

  Gewrichtsproblemen komen eveneens voor bij ongeveer 15 miljoen honden in de EU en de huidige gewrichtsbehandelingen bieden onvoldoende oplossingen. Er is daarom een hoge nood aan doeltreffende, langdurige en pijn verlichtende behandelingen voor deze aandoening. Een marktstudie bij 2.000 hondeneigenaars toont bovendien aan dat 43% van de eigenaars hun hond als hun kind beschouwen en dat meer dan de helft van de eigenaars bereid zijn om alle nodige financiële maatregelen te nemen voor de gezondheid van hun trouwe levensgezel.

  Vanuit de hypothese dat stamcellen van gezonde dieren kunnen gebruikt worden om geblesseerde dieren verlichting te bieden, werd Global Stem cell Technology (GST) opgericht in 2012 door dierenartsenkoppel Jan Spaas en Sarah Broeckx samen met collega dierenartsen. In de jaren daarna is het bedrijf erin geslaagd om doeltreffende therapeutische producten te ontwikkelen van specifieke stamcellen die afkomstig zijn uit het bloed van gezonde paarden. Uit recent onderzoek blijkt dat de herkomst van dit type stamcel van cruciaal belang is om een universele transplantatie toe te laten van 1 gezonde donor naar geblesseerde dieren zonder afstotingsrisico’s. Het is namelijk zo dat het bloed een ideale bron is waarvan de stamcellen geen afstotingseiwitten tot expressie brengen. Dit is echter niet het geval voor stamcellen afkomstig uit andere bronnen, zoals het beenmerg of vetweefsel bijvoorbeeld. Bovendien heeft GST een gepatenteerde techniek ontwikkeld die toelaat om stamcellen de juiste signalen te geven zodat ze weten welk soort letsel hersteld moet worden: “de dirigent van het orkest heeft ook de juiste partituur nodig om te weten welke melodie er gespeeld moet worden”.

  De onderzoekers van dit labo publiceerden intussen meer dan 25 wetenschappelijke publicaties en dit kreeg al snel belangstelling van de Anacura groep die onder leiding van apotheker Griet Nuytinck het bedrijf voor 85% heeft overgenomen in 2014. Deze alliantie heeft ertoe geleid dat stamcelproducten volgens de hoogste kwaliteitseisen gemaakt worden in speciaal daarvoor ontworpen labo’s (clean rooms) en zeer diepgaand onderzocht kunnen worden door de gespecialiseerde analytische afdelingen binnen Anacura. Dankzij deze samensmelting heeft GST als eerste Europees veterinair stamcellabo in 2015 een fabricagevergunning ontvangen van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG).

  In 2016 werd er door het FAGG ook een klinische studievergunning toegekend aan het bedrijf voor het stamcelproduct Arti-Cell® Forte om de behandeling van artrose bij paarden te evalueren. Uit de studieresultaten blijkt dat 78% van de behandelde paarden geen kreupelheid meer vertoonden en daarom terug bereden konden worden (versus 24% in de controlegroep behandeld met een placebo). Dit heeft geleid tot het indienen van het eerste geneesmiddelendossier op basis van veterinaire stamcellen bij het Europees geneesmiddelenagentschap (EMA) met als doel om Arti-Cell® Forte op de Europese markt te lanceren. Op dezelfde wijze heeft GST nog meerdere honden- en paardenproducten in de pipeline voor de komende jaren.

  Source: Publicatie Knack Fokus augustus 2017 pag 5